Karin Derksen is directeur van Kindcentrum De Waaier en zij is onlangs geinterviewd door een student van universiteit Utrecht over Translanguaging. Karin Derksen: "Translanguaging staat voor het gebruik van meerdere talen in onderwijs om het leerklimaat en het leerproces te ondersteunen. Uit de antwoorden op de vragen bleek dat we als Kindercentrum al heel goed op weg zijn."

"Er wordt een omgeving gecreëerd waarin kinderen alle talen mogen, durven en kunnen gebruiken. Dit wordt ook expliciet duidelijk gemaakt aan de kinderen door De Waaier Taalafspraken", legt Karin uit. De kennis van en over talen wordt ontwikkeld in de klas. Zo kunnen de leerlingen hun taalrepertoire bewust gebruiken bij het leren. Leerkrachten zijn op de hoogte van de talen die de kinderen in hun dagelijks leven gebruiken en tegenkomen en wat deze talen voor hen betekenen.

Meertalige leermomenten

Het spontane meertalige taalgebruik van het kind wordt verbonden aan geplande meertalige leermomenten in de groep. Niet alleen qua schoolprestaties, maar ook op sociaal gebied zorgt het benutten van meertaligheid voor meer gelijkwaardigheid.

Karin vervolgt enthousiast: "Kennis en inzichten doen we onder andere op via Drongo. Dat is een platvorm voor meertaligheid. Platform Drongo en Onderwijscentrum Gent organiseren met steun van Erasmus+ het project BeNeMINDS, dat staat voor ‘Multilingualism IN Dutch-speaking Schools in Belgium and the Netherlands'.

Kennis uitwisselen

Onze deelname aan het project BeNeminds levert ons ook veel mooie inzichten op. Zowel in Nederland als in Gent zijn er basisscholen met inspirerende praktijken als het gaat over het inzetten op meertaligheid en om de thuistalen van leerlingen actief te benutten in de klas. Daarom zijn er vanuit BeNeMINDS een aantal werkbezoeken en overige bijeenkomsten, waarbij scholen elkaar bezoeken en op een verdiepend niveau kennis uitwisselen over goede praktijken, visieontwikkeling en implementatie. Twee collega’s van Kindcentrum De Waaier nemen deel aan dit project. We zijn bij De Waaier goed op weg en tegelijk liggen er nog genoeg mogelijkheden om door te ontwikkelen!"