• Traditioneel
 • Peuterspeelgroep
 • Basisonderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang
 • Gemeente Zutphen
 • Bewegend leren
 • Continurooster
 • Gezonde school
 • Ontbijtvoorziening

Kindcentrum De Waaier is een openbaar, multicultureel kindcentrum, gespecialiseerd in taalonderwijs.

Vanuit onze expertise bieden we sterk taalonderwijs in onze basisschool in de wijk Het Waterkwartier met een peuterspeelgroep (met VVE), AZS en (Taal)Schakelklas Nieuwkomers.  Wij zetten ons samen in voor uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving. Daarin stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoeften en vinden wij een veilige omgeving van groot belang. Ons kindcentrum staat open voor alle kinderen, van alle religies, die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Dit doen we aan de hand van vijf pijlers: 

 1. Family (Familie)
 2. Fundamental education (Basisonderwijs)
 3. Friends (Vriendschap)
 4. Fit (Bewegen en gezondheid)
 5. Fun (Plezier en motivatie)

Bereken je kinderopvang kosten

Dr. de Visserstraat 4
7204 KM Zutphen