Binnen Archipel is de medezeggenschap geregeld in de Archipelraad. De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere kindcentra, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op kindcentra van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De Archipelraad bestaat uit 12 leden, vanuit Onderwijs: vier leden namens het personeel onderwijs, (P- GMR) en vier leden namens de ouders onderwijs(O-GMR). Vanuit de Kinderopvang: twee leden namens de Ondernemingsraad (OR) en twee leden namens de oudercommissie (OC). De voorzitter en de secretaris van de Archipelraad is onafhankelijk en geen lid van de Archipelraad.

Om lid te worden van de Archipelraad is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de Archipelraad wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding in de Archipelraad ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Annerike Staal-Toevank

voorzitter, lid GMR kamer personeel

Simone Das-Ribbers

voorzitter, lid OR kamer/kinderopvang

Hennie Alberts-Reinders

lid OR kamer/kinderopvang

Carmen van Dam

lid GMR kamer personeel

Ester Zuethof

lid GMR kamer personeel

Dennis Wesselink

lid GMR kamer personeel

Martine Spithout-Visser

lid GMR kamer ouder

 Jos Garthoff

Ambtelijk Secretaris

 

Contact

Neem voor vragen of suggesties even contact op met de Archipelraad via e-mail!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderschema

De vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar. Vooraf aanmelden bij de secretaris is wel gewenst. Download het vergaderschema van dit schooljaar om te zien wanneer de Archipelraad vergadert.

Bekijk hier het vergaderschema

Jaarverslagen

De Archipelraad publiceert jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden. Dit wordt geplaatst in het jaarverslag van Stichting Archipel Onderwijs.

Bekijk hier de jaarverslagen

Notulen

Vergaderschema Archipelraad 2022-2023