De gemeenschappelijke medezeggenschap binnen Archipel is verzameld in de Archipelraad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), Ondernemingsraad (OR) en Centrale Oudercommissie (CO) vormen samen de Archipelraad. Daarin zijn ouders en werknemers uit zowel het onderwijs als de kinderopvang vertegenwoordigd.

Aangezien kinderopvang en onderwijs binnen Archipel verenigd zijn en onder één bestuur vallen, was er ook de wens om de medezeggenschap in één orgaan samen te brengen. De Archipelraad werkt als één orgaan en beslist waar mogelijk ook als zodanig, maar bestaat uit verschillende kamers die ieder hun eigen bevoegdheden hebben. Vanuit het onderwijs trekken ouders en personeel grotendeels samen op. Binnen de  Kinderopvang hebben werknemers en ouders ieder hun eigen bevoegdheden.

Door samen op te trekken is er maar één aanspreekpunt vanuit het College van Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht (RvT) en de achterban van de Archipelraad: de Kindcentrumraden (KCR’s) en Medezeggenschapsraden (MR’s) van de verschillende locaties.

Wat doet de Archipelraad?

De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en werknemers met betrekking tot die zaken die van belang zijn voor alle of de meerderheid van de scholen en kindcentra. Zowel vanuit onderwijs als kinderopvang. Hiertoe toetst de Archipelraad het beleid vanuit het bestuur aan de hand van de wet- en regelgeving. Ook denkt de raad mee bij de ontwikkeling van het beleid en kan ze eigen ideeën inbrengen. Dit alles met als doel dat  het onderwijs en de kinderopvang op de locaties van Archipel zo optimaal mogelijk is en blijft.

De Archipelraad werkt met commissies, zodat ieder lid zich vanuit zijn of haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen.

De samenstelling

De Archipelraad bestaat uit 12 leden, met een gelijke verdeling tussen ouders en personeelsleden:

  • De GMR heeft acht zetels. Vier voor het personeel en vier voor de ouders;
  • De OR heeft twee zetels, waarin alleen personeelsleden zitting hebben;
  • De CO heeft twee zetels, waarin alleen ouders zitting hebben.

De leden van de huidige Archipelraad zijn: 

Vincent Abbing

voorzitter, ouder, Kamer OC-Kinderopvang

Hannah van Dijk-Brons

lid, ouder, Kamer GMR-Onderwijs

Femke Averink-van Meel

penningmeester, ouder, Kamer GMR-Onderwijs

Anoek van Mossel

lid, personeel, Kamer GMR-onderwijs

Kim Kaatman

lid, personeel, Kamer GMR-onderwijs

Els de Jong

lid, ouder, Kamer GMR-Kinderopvang

Jan-Willem Bouwmeester

lid, ouder, Kamer OC-Onderwijs

Thamara Addink–van Geel

lid, ouder, Kamer GMR-Onderwijs

Simone Das-Ribbers

voorzitter, personeel, Kamer OR-Kinderopvang

Hennie Alberts-Reinders

lid, personeel, Kamer OR-Kinderopvang

Ester Zuethof

lid, personeel, Kamer GMR-onderwijs

Dennis Wesselink

lid, personeel, Kamer GMR-onderwijs

Ambtelijk secretaris

Voor administratieve zaken en advies wordt de Archipelraad ondersteund door een onafhankelijke ambtelijk secretaris: Jos Garthoff.

Vergaderschema

De vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar voor leden van de KCR’s en MR’s. Vooraf aanmelden bij de secretaris is wel gewenst. Hieronder kun je zien wanneer de Archipelraad vergadert.

Downloads

De Archipelraad publiceert jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden. Dit wordt geplaatst in het jaarverslag van Stichting Archipel Onderwijs.

Bekijk hier de jaarverslagen

Bekijk hier het jaarplan

Bekijk hier het vergaderschema


Contact

Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met de Archipelraad via e-mail 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.