Stichting Archipel is er tot in haar tenen van overtuigd dat íeder kind de kans moet krijgen zijn of haar talenten optimaal te benutten en de best mogelijke basis moet kunnen leggen voor zijn of haar toekomst. Op de openbare scholen wordt daarvoor kwalitatief sterk basisonderwijs gegeven en in openbare kindcentra wordt dat basisonderwijs in een doorgaande ontwikkellijn aangeboden in combinatie met kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en/of buitenschoolse opvang. Op 20 locaties in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen, voor ieder kind van 0 tot 13 jaar.

Lees meer

Lees meer over Basisonderwijs en Kinderopvang

Kinderen kunnen bij Archipel van jongs af aan spelen, leren en ontdekken in hun eigen tempo en hun eigen doorgaande ontwikkellijn in de kinderopvang en het basisonderwijs: