Op onze kindcentra en scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. 

De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (zoals allergieën of medicijngebruik), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Leerlingvolgsysteem

Gegevens over leerlingen worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school. De school verzoekt ouders jaarlijks, bij aanvang van ieder schooljaar, de gegevens van hun kind(eren) te controleren op juistheid en, indien nodig, te corrigeren. 

Digitaal lesmateriaal

Tijdens lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

Downloads

Privacyreglement

Protocol datalekken

Sociale mediaprotocol

Privacy beleidsplan

 

Meer informatie

Met de introductie van de AVG geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. In de nieuwe wet zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Meer algemene informatie over de AVG staat op deze website van Autoriteit Persoonsgegevens

Reageren

Signaleert u zaken die volgens u en/of de wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan kunt u ons daarop attenderen via e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.