De raad van toezicht is de intern toezichthouder die het bestuur raad geeft en controleert. Daarnaast is de raad van toezicht de werkgever van het (school)bestuur. De raad van toezicht van Archipel is lid van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijs Instellingen (VTOI) en heeft de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs (PO) integraal overgenomen. 

Volgens de wet is er bij een schoolbestuur een intern toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Ook is de intern toezichthouder de werkgever van het schoolbestuur. Dit is bij Stichting Archipel de raad van toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur.

De wet vereist een scheiding van bestuur en toezicht. De functiescheiding wordt geëffectueerd door een scheiding in twee organen, het zogeheten two-tiermodel, waarbij het college van bestuur het bestuur van de stichting is en de raad van toezicht het toezichthoudend orgaan van de stichting.

Leden raad van toezicht

 • Toon Rutgers, voorzitter RvT
 • Koen Stephan, Lid
 • Erica Schot, Lid
 • Mickle Heite, Lid
 • Maaike Langelaan, Lid

De raad van toezicht heeft de volgende wettelijke taken:

 • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
 • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
 • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
 • accountant aanstellen
 • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

Code Goed Bestuur

De raad van toezicht heeft de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs (PO) integraal overgenomen. De Code Goed Bestuur PO is opgebouwd uit vier principes:

 1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen.
 2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.
 3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf.
 4. Het bestuur werkt integer en transparant.

Deze vier principes vormen de leidraad voor het gesprek van de bestuurder met de raad van toezicht.

Code Goed Toezicht

De raad van toezicht is lid van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijs Instellingen (VTOI). De VTOI heeft de volgende zeven leidende principes opgesteld:

 1. Legitimiteit en compliance
 2.  Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 3. Integriteit
 4. Transparantie en openheid
 5. Interne en externe verbinding
 6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen
 7. Verantwoording

Op de website van de VTOI staat meer informatie.