bestuurder Walter van der Hoeven
Bestuurder Walter van der Hoeven

Het college van bestuur (CvB) is integraal eindverantwoordelijk voor Stichting Archipel. De raad van toezicht (RvT) heeft een eenhoofdig CvB aangesteld, per 1 augustus 2023 is Walter van der Hoeven voorzitter college van bestuur.

Het CvB geeft leiding aan de hoofden en beleidsmedewerkers van het bestuursbureau en aan de directeuren op de kindcentra en de scholen en voert overleg met de Archipelraad.

Het CvB legt verantwoording af aan de RvT en wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau.