De scholen en kindcentra van Archipel bieden een rijke en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waardoor kinderen van 0 tot 13 jaar een solide basis kunnen ontwikkelen voor de rest van hun leven. Dit wordt gedaan door aandacht te geven aan brede doelen van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Missie

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang is een gezonde, integere organisatie die voldoet aan de wettelijke kaders en kaders vanuit Code Goed Bestuur en met een gezonde en efficiënte financiële huishouding. In een professionele cultuur en met (voldoende) professionele medewerkers kan iedereen zich veilig voelen en blijven ontwikkelen. Daarbij handelt Archipel vanuit haar eigen kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap, de openbare kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting en 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Op al haar locaties biedt de stichting een zo passend en inclusief mogelijke doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van robuuste kindcentra, met kinderopvang in eigen beheer (of door lokale samenwerking), met een rijke leer- en ontwikkelomgeving. Basisonderwijs en kinderopvang zijn daarbij van hoge kwaliteit en gericht op persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. De locaties onderscheiden zich in een duidelijke profilering en concept. 

Doelen

Kinderen afkomstig van de scholen en kindcentra van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij doordat zij:

 • gemotiveerd en onderzoekend leren en daarbij van ict gebruik kunnen maken,
 • kritisch denken,
 • effectief communiceren,
 • kunnen samenwerken,
 • zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers, met oog voor culturele verschillen,
 • creatief en flexibel zijn,
 • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander,
 • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten.

De kernwaarden van de stichting zijn: vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

Visie en uitgangspunten

De scholen en kindcentra van Archipel bieden onderwijs en opvang die voldoen aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.

 • Er wordt aantoonbaar gewerkt aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen richting de kinderen en richting elkaar.
 • De kernopdracht is werken aan persoonsvorming, socialisatie, kwalificatie en talentontwikkeling.
 • Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren wordt voortgebouwd op het ontwikkelen van kindcentra.
 • Het kritisch vermogen van de organisatie wordt vergroot door de medezeggenschap integraal te organiseren.
 • In samenwerking met diverse stakeholders wordt gewerkt aan meer inclusie.
 • Een duurzame bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces, heeft de aandacht.