• Traditioneel
  • Kinderdagopvang
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang
  • Vakantieopvang
  • Gemeente Brummen
  • Continurooster

Een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen: dat is Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek.

Sterrenbeek verwelkomt kinderen iedere werkdag van 7.30 tot 18.30 uur en daagt hen op een leuke manier uit om zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar zij goed in zijn. Ieder kind is daarbij welkom, dankzij het openbare profiel.

Samen leren groeien

Kindcentrum Sterrenbeek biedt een breed aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In één pedagogisch klimaat, met één doorgaande pedagogische leerlijn, werken alle professionals samen volgens één herkenbare lijn in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen. De herkenbare structuur moet kinderen meer houvast bieden, waardoor ze zich beter kunnen ontplooien. 

Tariefkaarten 2023

Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek