• Thematisch
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Brummen

OBS Spr@nkel is een moderne school die kinderen met de meest effectieve middelen leert om creatief, zelfstandig, kritisch en succesvol te zijn. Een school waar kinderen sprankelen, schitteren, glinsteren en fonkelen.

De school is georganiseerd vanuit de overtuiging dat ouders het meest kostbare aan ons toevertrouwen dat maar denkbaar is: hun kinderen. Samen met ouders willen we er graag voor zorgen dat elk talent tot bloei komt. Daarbij vertrouwen we niet op vastgeroeste gewoontes, maar gaan we uit van onze eigen ambitie en kritisch denkvermogen.

Spr@nkel geeft kinderen echt die centrale plaats waar elke school het over heeft. Samen met ouders en het kind als medeeigenaar van zijn eigen ontwikkeling, gaan we steeds een nieuw avontuur aan. We zijn leergierig en geven de kinderen alle ruimte. Daarbij zetten we de technologie van vandaag in: we leiden kinderen immers op voor de toekomst.

Het beste uit elk kind halen gaat veel verder dan alleen voldoen aan de kerndoelen. De basisvaardigheden zijn voor ons een begin. Onze school daagt elk kind zijn uit om al het mogelijke uit zijn of haar eigen talenten te halen.

Beethovenstraat 18
6961 BE Eerbeek