• Traditioneel
 • Kinderdagopvang
 • Peuterspeelgroep
 • Basisonderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang
 • Vakantieopvang
 • Gemeente Zutphen
 • Continurooster

Kindcentrum Lea Dasberg biedt basisonderonderwijs en (in samenwerking) kinderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. In de school staat de betrokkenheid van het kind bij de lesstof centraal. De omgeving van het kind levert een belangrijke bijdrage aan zijn/haar ontwikkeling en de school is daar, naast de opvoeding thuis, een essentieel onderdeel van. Omdat we dit het uitgangspunt is, is het voor het team vanzelfsprekend dat het de kinderen helpt zelfstandig en weerbaar te worden.

Om deze ontwikkeling vorm te geven, zijn voor de volgende kernwaarden van groot belang:

 • Betrokkenheid
 • Samenwerking
 • Zelfstandigheid
 • Eigenaarschap
 • Nieuwsgierigheid

Markolle 3
7207 PA Zutphen