• Dalton
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang
  • Gemeente Zutphen
  • Continurooster

Kindcentrum Jan Ligthart is een veilige omgeving waar kinderen samen-kennis-maken. Kinderen uit Noordveen, uit de binnenstad, Leesten, de Zuidwijken, Warnsveld en het Waterkwartier, leren leren door ervaring en een rijk aanbod op het gebied van cognitieve en sociale vaardigheden die passen bij deze tijd. Kinderen krijgen het vertrouwen dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen ontwikkeling. Binnen de kaders van de school maken zij zelf keuzes en maken ze gebruik van de kennis en ervaring van anderen. In de veilige omgeving is ruimte om te leren van fouten, zodat "lef" om te leren iets vanzelfsprekends is. Zo dragen wij ons steentje bij aan een wereld met mensen zonder vrees, 'Ik ben, Ik kan, Ik wil' .

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het daltononderwijs samengevat in de volgende zes kernwaarden: Vrijheid/ verantwoordelijkheid/ vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en borging. Vanuit deze waarden biedt de Jan Ligthart met een hiervoor specifiek opgeleid team een doorgaande ontwikkellijn in de peuterspeelgroep, het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Tariefkaarten 2023

Leeuwerikstraat 1
7203 JB Zutphen