• Dalton
 • Kinderdagopvang
 • Peuterspeelgroep
 • Basisonderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang
 • Vakantieopvang
 • Gemeente Brummen
 • Continurooster
 • Early Bird

Dalton Kindcentrum het P@rk is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar. Wij willen ieder kind op de eerste plaats een goed gevoel geven binnen een gestructureerde en veilige omgeving. Kinderen worden op een uitdagende en betekenisvolle manier voorbereid om straks de weg naar het vervolgonderwijs zelfbewust te kunnen vinden. Wij hanteren de volgende kernwaarden als uitgangspunt:

 • plezier 
 • zelfstandigheid 
 • verantwoordelijkheid 
 • samenwerken
 • kwaliteit 
 • veilig voelen.

Ons kindcentrum is openbaar: ieder kind is welkom. Binnen onze school worden waarden en normen, die in onze samenleving als algemeen aanvaard worden beschouwd, door allen bij de school betrokkenen tot uiting gebracht. Wij gaan uit van een democratische samenleving en mensen zijn naar onze mening per definitie gelijkwaardig.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar ons kindcentrum gaat. Wij zijn van mening dat kinderen zich ontwikkelen in een ontdekkende leeromgeving passend bij de talenten en interesses. Kinderen krijgen de kans om te laten zien waar ze goed in zijn en mee te denken over hun eigen leerproces! Vandaar ons motto: “Leer mij leren, leer mij oplossingen vinden”.

Tariefkaarten 2024

Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen