• Traditioneel
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Voorst

Kindcentrum Hagewinde is een openbare basisschool met een eigen peutergroep in het dorp Wilp.  

Op ons kindcentrum krijgt ieder kind de kans om eigen kwaliteiten en voorkeuren te ontdekken en ontwikkelen. Want: ieder kind is uniek! Door eerst nadrukkelijk basisvaardigheden te trainen, kunnen kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en elkaar en hun omgeving leren respecteren. Ouders hebben daarbij een actieve rol door mee te denken, mee te beslissen en mee te helpen aan het onderwijs op ons kindcentruml. Lees hier meer over onze visie en speerpunten:

  • Ieder kind is uniek
  • Eigenaarschap
  • Mijn omgeving en ik
  • Basisvaardigheden
  • Ouderbetrokkenheid

 

Tariefkaarten 2023

Kerkstraat 14
7384 AS Wilp