• Traditioneel
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Brummen
  • Bewegend leren

Kindcentrum De Vossestaart is een kleinschalige openbare dorpsschool in Hall waar iedere leerling welkom is. De Vossestaart in Hall onderscheidt zich van andere scholen door:

  • een goed en stabiel pedagogisch klimaat, kinderen kunnen beter leren vanuit geborgenheid en “er mogen zijn”.
  • bewegend leren in- en buiten de les in te zetten, waardoor lichaam en brein optimaal kunnen functioneren.
  • samen met de gemeenschap Hall te zorgen voor Noaberschap; waardoor jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen.
  • kinderen te leren eigenaarschap te hebben in hun eigen leerproces; dit stimuleert de werkhouding en intrinsieke motivatie bij de lessen.

Bereken je kinderopvang kosten

Dorpsstraat 40
6964AB Hall