• Jeelo
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Brummen
  • Continurooster

Kindcentrum De Rietgors is een kleinschalig openbaar kindcentrum in het dorp Leuvenheim, waar iedere leerling welkom is. 

De Rietgors is een school met een veilige, open sfeer, waarin kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Het team streeft naar naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. Op een flexibele en praktische wijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van hun competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin. De Rietgors werkt gedifferentieerd met moderne methoden en hanteert afwisselende, zelfstandigheid én samenwerking bevorderende werkvormen om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de leerbehoeften van kinderen.

De kennis en vaardigheden die kinderen opdoen in het projectonderwijs is praktijkgericht, herkenbaar en toepasbaar. Zij leren op hun eigen niveau, gaan uitdagingen aan en ontdekken hun talenten. Diverse elementen uit het Jeelo-onderwijs maken onderdeel uit van de visie, zoals ‘ondernemend leren’, waarbij uitgegaan wordt van een ondernemende en onderzoekende houding van het kind.

Tariefkaarten 2023

Spankerenseweg 3
6974 BA Leuvenheim