• Traditioneel
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Zutphen
  • Gezonde school

OBS De Parel onderscheidt zich in een groot aanbod van verschillende vakken en vaardigheden, om ieder kind de kans te geven verschillende talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De Parel werkt vanuit de volgende visie:

De leerlingen op De Parel hebben een open houding naar zichzelf en de wereld. Dit bereiken we vanuit een veilige en rijke leeromgeving, met als doel het zich kunnen ontwikkelen in de wereld van morgen. Eigenaarschap en recht doen aan verschillen tussen kinderen, door hun talenten te benutten is hierbij uitgangspunt nummer 1!

Het Zwanevlot 316-317
7206 CS Zutphen