• Thematisch
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Voorst
  • Continurooster

Bij OBS de Hietweide willen we ieder kind een onvergetelijke tijd geven. Dat doen we door ons eerst te richten op het kind zelf. Waar wordt het blij van, op welke manieren heeft het plezier in leren? Als je lekker in je vel zit en plezier hebt in leren, dan leer je eenvoudig gewoon meer.

Dat zien we terug in de resultaten van kinderen die onze groep 8 verlaten: zij scoren al jaren bovengemiddeld hoge scores voor hun eindtoets. Waar we als team nog veel trotser op zijn: de lach op het gezicht van de kinderen als ze binnen komen en in de groepen lekker aan het werk zijn met elkaar. Onze missie om het leven van kinderen te verrijken, hen te prikkelen, te boeien en te verwonderen voelt dan als geslaagd. Daarom we ook zo trots op onze parels. En zijn we ontzettend trots op ons nieuwe thematisch werken! 

Openbaar basisonderwijs is van én voor de hele samenleving. Dat nemen we bij de Hietweide serieus. Het is een veilige plek waar kinderen samen leven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In onze openbare basisschool is democratie zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en is de verbinding tussen school en samenleving merkbaar.

Wij leren kinderen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met elkaar, met andere mensen en de natuur, respect te hebben voor zichzelf, anderen en hun omgeving. Daarom werken we altijd vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Zo maken we van de Hietweide niet zomaar een basisschool in Twello, maar een ontmoetingsplaats bij uitstek; een plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Verhalen komen bij ons letterlijk samen.

Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. Dat gunnen we iedereen en daarom maken we goed basisonderwijs dus daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen. We werken niet met wachtlijsten en je bent nooit te laat om je kind aan te melden. Of het 0 of 12 jaar is: de Hietweide geeft je altijd een warm welkom.

Jachtlustplein 30B
7391 BW Twello