• Traditioneel
  • Kinderdagopvang
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Gemeente Zutphen

Bij Kindcentrum de Fontein krijgen kinderen de aandacht die hen toekomt en worden leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau, op hun eigen passende manier, voorbereid op het voortgezet onderwijs. De Fontein is een inspirerende bron voor talentontwikkeling om kinderen te laten bruisen. 

Het talent van ieder kind is het uitgangspunt van het onderwijs. Pas als kinderen goed in hun vel zitten, kunnen zij iets leren. Daarom besteedt de Fontein veel aandacht aan hun sociale emotionele ontwikkeling en maken zij kinderen bewust van hun kwaliteiten. De Fontein creëert een doorgaande, individuele leerlijn per kind en bieden actuele lesstof aan vanuit de belevingswereld van kinderen, op hun eigen niveau. Leerlingen krijgen een voorsprong in hun ontwikkeling door extra aandacht te besteden aan taal. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen Engelse les (volgens de Early Bird standaard) en is er extra aandacht aan lezen. Als betrouwbare partner in de opvoeding van uw kind probeert de Fontein zo samen met u in een open en veilige sfeer uw kind vol zelfvertrouwen zoveel mogelijk kennis bij te brengen. 

Omdat onderwijs meer is dan het overdragen van kennis hanteert Kindcentrum de Fontein het Thinking for learning concept. Uitgangspunt is dat het onderwijs niet gericht moet zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar kinderen ook moet leren helder te denken. Leerkrachten zijn opgeleid om dat (creatieve) denkproces op gang te brengen.

Bereken je kinderopvang kosten

Karskamp 2
7232 BD Warnsveld