• Traditioneel
  • Kinderdagopvang
  • Peuterspeelgroep
  • Basisonderwijs
  • Buitenschoolse opvang
  • Vakantieopvang
  • Gemeente Voorst

Kindcentrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar uit het dorp leren, spelen en zich ontwikkelen. De Bongerd wil aan alle kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de eigenheid, de ontwikkelingsfasen en de talenten van het kind. Wij willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 

Kindcentrum de Bongerd: Elk kind doet mee, telt mee, draagt bij en leert.

Tariefkaarten 2023

Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde