Walter van der Hoeven

Walter van der Hoeven is per 1 augustus aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur van Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Dit heeft de Raad van Toezicht van stichting Archipel bekend gemaakt. Walter van der Hoeven volgt daarmee Toon Geluk op als bestuurder. Toon Geluk gaat met pensioen en neemt daarmee afscheid van stichting Archipel.

Walter van der Hoeven brengt 35 jaar onderwijservaring mee vanuit rollen als leerkracht, directeur en bovenschools-directeur. In zijn laatste functie was hij 5 jaar algemeen directeur in het voortgezet speciaal onderwijs. Walter is 60 jaar jong, getrouwd, woont in Arnhem en is vader van 2 volwassen kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Walter ziet zeer uit naar de samenwerking met de directeuren en medewerkers van de kindcentra en scholen van Stichting Archipel, evenals de kennismaking en samenwerking met alle betrokkenen van Archipel. 

De voorzitter Raad van Toezicht, Toon Rutgers, heeft zijn dank uitgesproken aan de Benoeming Advies Commissie, met daarin een vertegenwoordiging vanuit de Archipelraad, directeuren, bestuursbureau en RvT, voor de gedegen selectieprocedure die geleid heeft tot de aanstelling van Walter. Walter zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar kennismaken met medewerkers en ouders van de verschillende Archipel-locaties in de regio.

Toon Geluk sluit zijn carrière af bij Archipel Onderwijs & Kinderopvang, waar hij de afgelopen twee jaar met grote betrokkenheid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de onderwijs- en kinderopvangorganisatie in de regio. De Raad van Toezicht toont zich tevreden over de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit de visie dat kinderen zich op alle Archipel-locaties moeten kunnen ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij, heeft Toon Geluk sturing gegeven aan de versterking van het kwaliteitsbeleid. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de transitieatlas, het meerjarenplan voor een duurzame toekomst van het openbaar basisonderwijs in de gemeentes Voorst, Brummen en Zutphen.