Protocol Toelating, schorsing en verwijdering

Het Protocol Toelating, schorsing en verwijdering is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.