Pedagogisch beleidsplan 2023

Stichting Archipel Kinderopvang verzorgt de opvang op de basisscholen van Stichting Archipel Onderwijs, de stichting voor openbaar primair onderwijs in Zutphen, Brummen en Voorst. Per locatie wordt gekeken welke opvangvorm wenselijk is. Op deze locaties ontwikkelen de kinderopvang en het basisonderwijs zich gezamenlijk tot één organisatie; een kindcentrum voor onderwijs en opvang.

Pedagogische professionals werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines. Hierbij zijn de verschillende wetgevingen het uitgangspunt. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijft Archipel haar visie op opvang en, op hoofdlijnen, haar werkwijze. Op basis van het pedagogisch beleidsplan heeft elke locatie een eigen werkplan. Daarin staat wat het pedagogisch beleid betekent voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen op die locatie.